Freja i strategiskt samarbete med Focalpay

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat ett samarbetsavtal med Open Banking-aktören Focalpay AB i syfte att gemensamt utveckla lösningar där Freja är den ID- metod som används för att kontrollera digitala betalningar.

Frejas mål är att skapa en tjänst som ger användaren kontroll över sin identitet, sin data och sina betalningar, både i den fysiska och digitala världen. Arbetet med de två första områdena har kommit långt och såväl anslutna tjänster som användare visar god tillväxt. Under 2021 har ett flertal steg tagits för att påbörja arbetet kring att kunna kontrollera digitala betalningar med Freja. Avtalet med Focalpay är ytterligare ett led i detta arbete.